Su dung unikey online dating cameron diaz sex tapes

4 - Với kiểu bỏ dấu tự động các phím dấu chỉ có tác dụng khi đằng sau nguyên âm có dấu chỉ có những phụ âm hợp lệ: .5 - Trạng thái hoa hoặc thường phụ thuộc vào trạng thái Caps Lock hay Shift cuối cùng.Cụm từ thay thế sẽ có tác dụng với mọi bảng mã và Vietkey sẽ thay bằng chuổi tiếng Việt đúng với bảng mã hiện thời.Nạp các từ viết tắt bằng cách nhấn Mouse vào nút "Auto Textdef", Viet Key sẽ mở 1 cửa sổ mới.Ví dụ: TELEX: o O - ố [thường] 6 - Các tính năng lặp dấu, chức năng các phím , đều có tác dụng với cả 2 kiểu gõ.

= ] Cặp chữ ươ rất hay gặp trong tiếng Việt, để gõ nhanh có thể gõ 2 phím ][ gần nhau và theo chiều hướng vào tâm bàn phím nên đạt được tốc độ cao do giảm được một nửa số thao tác của các phím cách xa nhau uwow.

Với tác dụng của phím này Vietkey đã tiết kiệm được rất nhiều thao tác cho người dùng trong trường hợp gõ sai dấu.

Ví dụ1: Chữ (chờ) trong mã VIQR là (Cho Aà ) nếu muốn xoá chỡ (ờ) thông thường bạn phải xoá 3 lần ( vì chữ ờ trong VIQR được thể hiện bằng 3 ký tự), nhưng với Viet Key và phím Backspace bạn chỉ cần xoá 1 lần, tiết kiệm được 2 thao tác! Ví dụ 2: Bạn muốn gõ chữ (Thắng) nhưng bạn đã gõ sai thành chữ (Thẳng) và bạn đã đi ra khỏi chữ (Thẳng) bằng phím Space Bar, thông thường bạn phải quay lại và xoá đến tận chữ (ẳ) và phải gõ lại như vậy bạn phải gõ 10 thao tác để sửa lỗi, nếu bạn dùng Viet Key và phím Back Space bạn chỉ cần quay lại đến chữ (g) và bỏ lại dấu (s) như vậy bạn chỉ tốn 3 thao tác gõ, tiết kiệm được 7 thao tác !

]]

Kiểu này tay phải di chuyển nhiều nên tốc độ có chậm hơn so với kiểu TELEX.

Chức năng này có tác dụng không chỉ với từ đang gõ mà còn có tác dụng với từ gõ từ trước đó.

Ví dụ: Gõ chuỗi phím Foxpro ta sẽ được Fỏpo, nhấn tổ hợp ta lại được Foxpro.

Ví dụ: fox = fox Phím Control còn có tác dụng trong trường hợp khử tác dụng của cụm từ viết tắt.

Ví dụ: Tổ hợp là viết tắt của , như vậy mỗi khi gõ và dịch đi bằng phím trắng hoặc các dấu phân cách từ, Viet Key sẽ thay thế bằng chuỗi trong trường hợp muốn gõ riêng thì hoặc phải tắt chế độ tốc ký hoặc sau khi gõ ta gõ thêm phím Control, như vậy: V-n-spacebar -Việt Nam V-n-Control-spacebar -Vn Phím Backspace Trong quá trình gõ nếu ta quay lui lại bằng phím Backspace thì nếu gặp từ kép (tổ hợp- font 2 bytes hoặc font 3 bytes) thì Viet Key sẽ tự động xoá luôn cả tổ hợp này, trong trường hợp bạn đã đi ra xa khỏi từ có dấu bỏ bị sai, bạn vẫn có thể dùng phím Backspace để lui lại đến cuối từ và sửa luôn dấu mà không cần xoá đến tận chữ cái có dấu bị sai.

Leave a Reply